Fotím Stavbu

Portál pro sběr, ukládání a sdílení fotodokumentací staveb.

Staví se ve vaší obci nebo vašem okolí? 
Příkopy jsou otevřené a na jejich dně leží různé kabely a trubky?
Vyfoťte to!

Dnes a zítra je vše ještě jasné, ale co za pár let?
Stačí jeden obrázek, krátký popis. Dejte to do mapy.
Věřte, že v budoucnu to někdo ocení.

Články, novinky, zajímavosti:

Oblasti nabízené podpory

Zpracování GIS

Kombinace technických výkresů a vašich lokalizovaných fotografií přináší rychlou informaci o podzemní infrastruktuře kolem vás.

Přidejte data do vašeho geografického informačního systému (GIS) či geoportálu, propojte data s technickou mapou (DTM).

Vytvořte si mapu pro www stránky.

Mobilní aplikace

Využívejte aplikace pro mobilní sběr dat vaším chytrým telefonem.

Jde to i bez instalace! Připravenou webovou aplikací můžete váš sběr dat provádět pomocí internetového prohlížeče.

Prohlížejte data na mobilním zařízení technologií interpretované reality (AR).

Moderní technologie

Uchovávejte, administrujte a sdílejte data prostřednictvím cloudového úložiště.

Sbírejte sekvenční snímky a videa a nechte si z nich fotogrammetricky vytvořit 3D model.

Sbírejte data pomocí dostupných technologií pro UAV (dron) nebo MLS (mobilní lidar) a získejte vysoce kvalitní podklady.

Chcete se zapojit do projektu?