Ukázky

 

Výkop pro připojení vodovodu

Obec Horní Studénky

Jednoduchá vizualizace v mapě

prostřednictvím API mapy.cz
https://api.mapy.cz/

Inspirace z praxe

Fotodokumentace stavby na stránkách k projektům z dotačního programu OP PIK – Vysokorychlostní internet.