Výstavba FTTx přípojek

Ukázka možné fotodokumentace stavby přípojek optických sítí v pražském Karlíně.

FotímStavbu - Karlín

https://www.fotimstavbu.cz/Stavby/karlin_fttx/

Mapa + pohled shora, trojrozměrný model, fotogalerie.

 

V případě 3D modelů jsou v této ukázce použity různé typy modelů podle způsobu jejich vytvoření:

  • model pořízený aplikací pro iPad se senzorem LiDAR,
  • model sestavený fotogrammetrickou aplikací na chytrém telefonu,
  • model vyrobený na počítači odvozený z videozáznamu

 

Trojrozměrný model je vhodné doplnit různými popisky, například takto:

https://www.fotimstavbu.cz/Stavby/Karlin2/