Využití AR pro inspekci objektů pod povrchem

Technologie AR (Augemented reality) neboli rozšířená realita umožňuje kombinovat interpretaci reálného světa (například aktuální záběr z kamery) s digitálními modely virtuálního světa (například 3D model postavy nebo objektu). Ačkoli je AR často spojována zejména se zábavným průmyslem, kde hráči interagují se smyšlenými prvky (např. postavičky „pokémonů“), své uplatnění nachází i v jiných odvětvích (např. design interiérů, v medicíně, atd.), kde je uživateli aktuální scéna rozšířena o informaci nebo model skutečného objektu.

Ve stavebnictví lze rozšířenou realitu v kombinaci s polohovým určením (GPS) využít pro terénní průzkum, plánování a revize.

Zdroj: Stanislav Šumbera –  https://blog.sumbera.com/

Následující video znázorňuje využití AR při inspekci objektů pod povrchem. Podpovrchová instalace, která byla nasnímána dříve, je aplikací pro chytrý telefon promítána do obrazu kamery. Kromě vizualizace, umožňuje program provádět i virtuální měření délek.

Další informace a zajímavá videa naleznete například na blogu Stanislava Šumbery –  https://blog.sumbera.com/