Ukázka otevřeného výkopu v Praze

Při procházce centrem Prahy narazil náhodný kolemjdoucí na krátký úsek otevřeného výkopu. Místo se nachází na rohu Senovážného náměstí a ulice Dlážděná.


Pohled do digitální technické mapy Prahy

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dtmp/index.html


Fotogrammetrický model

Snímek byl pořízen náhodným kolemjdoucím, bez bližších informací o probíhající stavbě a bez umožněného přístupu ke stavbě (tedy vyfoceno a natočeno přes zábradlí). Z fotografií a z krátkého (asi 30 vteřinového) videa bylo možné sestavit následující model výkopu.

Pro prohlížení 3D modelu vyčkejte, až se načte v plné kvalitě. Protože byl videozáznam pořízen jen z jedné strany výkopu, správné vnímání modelu je dostupné pouze ze strany, ze které byl pořízen (směrem z ulice).

 

Dokážete rozpoznat, který prvek na fotce patří které infrastruktuře z DTM ?