Sken výkopu mobilním telefonem s funkcí LIDAR

Výkopové práce, které probíhaly v roce 2022 na Praze 10 v ulici 28.pluku byly zaznamenány na mobilní telefon s funkci LIDAR.

(patrno na mapy.cz)Ulice 28.Pluku

Aplikace pro sběr lidarových dat pořizuje současně s měřením i fotografický záznam a jako výstup lze kromě bodového mračna zvolit i texturovaný 3D model.

Zatímco některé drobné prvky, jako například tenká zábradlí, jsou mimo rozlišovací schopnost senzoru, plošné prvky poskytují díky připojeným texturám informaci odpovídající kvalitě fotografie (a také kompresi modelu pro prezentaci ve webové aplikaci). Infrastruktura přítomných kabelů a chrániček je z modelu také dobře patrná.

Vysoké kvality textury modelu lze využít pro přesné umístění modelu do geografického prostoru (do mapy). Výsledná polohová přesnost informace je ovlivněna kvalitou modelu (změřených dat), rozlišením textury a přesností referenčního podkladu (podkladová mapa příp. zaměřené body.)

Další pokračování výkopu podél domu je vidět z druhého modelu.

Kromě zde použité webové aplikace Sketchfab pro zobrazování dat si lze vzniklé modely prohlížet mmj. například v integrovaném 3D prohlížeči ve Windows, nebo s nimi pracovat v prostředí geografických systému (GIS).