Cíle projektu

Podpořit obce, vlastníky pozemků a vlastníky infrastruktur k pořizování a sdílení fotodokumentací staveb.

Zjistit a vyhodnotit zájem o vznik regionální nebo národní platformy a v případě zájmu položit její základ.

V pilotní fázi BCO může zajistit

  • datové úložiště
  • terénní aplikaci pro pořizování dat
  • mapovou aplikaci pro zobrazení dat
  • zpracování nebo zpracovatele dat (geolokace fotografií, GIS data, fotogrammetrie, lidar)
  • školení nebo semináře pro sdílení zkušeností a nápadů

Pro pilotní fázi hledáme zájemce o spolupráci (sběr dat). Prosíme dejte nám vědět, máte-li zájem se do projektu zapojit.