O projektu

Projekt Fotím Stavbu je iniciativa Broadband Competence Office ČR zaměřená primárně na podporu uchovávání a sdílení fotodokumentace staveb sítí elektronických komunikací (SEK) uložených pod zem.

Podzemní telekomunikační infrastruktura je obvykle tvořena několika ochrannými prvky (tenkostěnné plastové trubky a tlustostěnné HDPE chráničky), organizéry (svazky mikrotrubiček) a přenosovými prvky (kabely, v případě optických kabelů může jít o prvek složený z několika desítek až stovek optických vláken). Ačkoli je umístění infrastruktury zadokumentováno a popsáno v technickém výkresu o provedení stavby, pořízení doplňující detailní fotografie je doporučení hodnou praxí (pro vlastníka pozemku i vlastníka infrastruktury), protože v budoucnu  může sloužit jako dobrá připomínka stavby nebo rychlý zdroj snadno srozumitelné informace. 

Je zřejmé, že dlouhodobé budování foto databáze podzemních vedení dává smysl, pokud se uplatňuje nejen nejen při výstavbě SEK, ale průběžně i při výstavbě ostatních staveb umístěných pod zem (elektrické vedení, vodovod, kanalizace, plynovod, atd.).

Výstupem posbíraných lokalizovaných fotografií a technických výkresů je zajistit rychlý přístup k datům prostřednictvím webové mapy, geoportálu či GIS.

 

Zde se dále dočtete o technologiích sběru dat.