Technologie

Fotografie

Pořízení fotografie prostřednictvím chytrého telefonu je technologie dostupná opravdu pro každého. S aktivovanou GPS polohou se informace o vaší poloze automaticky připojí k snímku (obsaženo v metadatech), a fotografie tak lze přímo zobrazit nad mapou.

Fotogrammetrie

Další přidanou hodnotu z pořízených snímků lze získat metodou fotogrammetrie. Tradiční zeměměřičskou disciplínu leteckého a pozemního mapování lze obecně aplikovat na jakékoli snímky stejného místa (stejné oblasti) pokud ho (ji) vyfotíme s dostatečným přesahem z více různých úhlů, ideálně i s referenčními prvky, které se využijí pro upřesnění měřítka a polohy. Výsledkem je trojrozměrný model daného místa nebo mapa při pohledu „shora“.

Sekvenční snímkování lze nahradit plynulým videozáznamem (např. průchod podél výkopu).

Ideální zdroj snímků pro fotogrammetrickou rekonstrukci menší stavby lze získat s využitím dronu (nutno respektovat platnou legislativu na provoz bezpilotních letadel podle jejich kategorií).

Lidar

Technologií pro měření vzdáleností pomocí laserového paprsku (LIDAR) vznikají bodová mračna, která představují velmi detailní trojrozměrnou informaci o objektu. Pro ne-geodetické účely se i lidarové senzory stávají již dostupnou technologií i pro „běžné“ uživatele. Lze se s nimi setkat např. v nejdražších variantách iPhone.

 

Zajímáte se více o technická řešení sběru foto-dat?
Připravili jsme přehled zajímavých marketingových videí společností, které se této problematice věnují.

Jaké jsou tedy cíle projektu?