Technická řešení ODKAZ

Zajímá vás více?

Vybraná níže uvedená propagační videa společností, které se technologií mobilního mapování zabývají, výstižně demonstrují základní princip sběru dat pomocí videogrammetrie a laserového snímání. Uvedená řešení představují technologie pro malá příruční zařízení, jejichž obsluhu zvládne jedna osoba. Některé postupy jsou učeny profesionálům, jiné i pro „zainteresovanou veřejnost“.


Foto/Videogrammetrie

Ukázka od nizozemské konstrukční společnosti Allinq je názorný příklad využití videogrammetrie pro mapování výkopu s telekomunikační infrastrukturou:

Před samotným pořízením videa jsou na zemi zaměřeny a viditelně označeny  kontrolní body, které při zpracování modelu umožní lokalizaci záznamu. Lehce futuristické využití této technologie pak nabízí závěr videa, kdy je model výstupu uživateli promítán skrze aplikaci pro interpretovanou realitu přímo na obrazovku mobilního telefonu do jeho aktuálního kamerového pohledu a uživatel tak může současně vidět jak skutečný stav, tak i situaci v době pořízení videozáznamu.


Princip videogrammetrie využívá i cloudová aplikace KickTheMap, která je propagována následujícím videem:

Dle dodavatele programu je videozáznam zpracován jako 3D model do 24 hodin po pořízení respektive nahrání do cloudové aplikace, která je součástí technologického řešení. Pro dosažení polohopisné přesnosti dat lze mobilní telefon dovybavit externí anténou pro příjem signálu GNSS s RTK korekcemi.


Zpracování amatérsky pořízeného videa „náhodného kolemjdoucího“ kolem stavby prezentujeme na tomto webu v sekci ukázky jako např. otevřený výkop v Praze.

 


 

Laserové skenování

Princip laserového sběru dat příručním zařízením je pěkně prezentovaný v promo videu společnosti GeoSLAM:

Dodavatel nabízí různé typy těchto přístrojů. Vejdou se do batohu, váží okolo 1.5 kilogramu, mají polohovou přesnost 1cm a dle typu přístroje dosah 30 až 100m.


Příklad nasazení obdobné technologie na výkopy je ukázán v marketingovém videu společnosti DeepUP:

Po zaměření dat jsou výsledky uživatelům publikovány do webového portálu, kde má klient přístup nejen k fotografiím, ale hlavně také již k vektorovým datům pro GIS/CAD.


Poslední řady mobilních přístrojů iPhone Pro a iPad Pro jsou vybaveny laserovým sensorem pro lidarové měření. Přestože Apple přidáním této technologie do svých zařízení cílí spíše na konzumní uživatele a zábavné využití, lze ji využít i pro terénní sběr dat malého rozsahu (kterým například stavební výkop může být). Takto pořízená data mohou, obdobně jako fotografie nebo videa, efektivně doplnit digitální informaci o stavbě. Vysoké polohové přesnosti lze dosáhnout připojením externí GNSS antény, jak je prezentováno ve videu společnosti Pix4D.

 

Je patrné, že vyspělé technologie pro sběr doplňujících foto-dat jsou snadno dostupné a pořizování a uchovávání  fotodokumentací staveb se může stát běžně uplatňovanou praxí.

Jaké jsou tedy cíle projektu?