Technická řešení

Zajímá vás více?

Vybraná níže uvedená propagační videa společností, které se technologií mobilního mapování zabývají, výstižně demonstrují základní princip sběru dat pomocí videogrammetrie a laserového snímání. Uvedená řešení představují technologie pro malá příruční zařízení, jejichž obsluhu zvládne jedna osoba. Některé postupy jsou učeny profesionálům, jiné i pro „zainteresovanou veřejnost“.


Foto/Videogrammetrie

Ukázka od nizozemské konstrukční společnosti Allinq je názorný příklad využití videogrammetrie pro mapování výkopu s telekomunikační infrastrukturou:

 


 

Laserové skenování

Technologie laserového skenování, zkráceně LIDAR (z angl. Light Detection And Ranging) spočívá v měření vzdálenosti, kterou urazí světelný paprsek mezi zdrojem záření a odraženým povrchem. Jedná se o bezkontaktní měřičskou techniku, která naměřené prostorové souřadnice ukládá do tzv. bodových mračen. Přístroj může měřit nejen z jednoho místa, ale může být umístěn i na pohyblivém objektu (letadlo, auto, osoba), který může současně s měřením i zaznamenávat informaci o své poloze, zkráceně SLAM (z angl. Simultaneous Localization And Mapping). Způsob laserového sběru dat příručním zařízením je prezentovaný například v promo videu společnosti GeoSLAM:

Dodavatel nabízí různé typy těchto přístrojů. Vejdou se do batohu, váží okolo 1.5 kilogramu, mají polohovou přesnost 1cm a dle typu přístroje dosah 30 až 100m.

Navzdory vysoké pořizovací hodnotě se technologie LIDAR stále více přibližuje také konzumní společnosti i pro neprofesionální použití. Poslední řady mobilních přístrojů iPhone/iPad Pro jsou již laserovým sensorem vybaveny. Přestože výrobce přidáním této technologie do svých zařízení cílí spíše na zábavné využití, lze ji využít i pro terénní sběr dat malého rozsahu (menší objekt, místnost nebo třeba stavební výkop). Obdobně jako fotografie nebo videa mohou tato data velmi efektivně a názorně doplnit a digitální informaci o stavbě.

Sběr dat pomocí iPhone zařízení je ukázáno níže ve videu společnosti Pix4D. V tomto případě mobilní zařízení a software pro sběr dat současně komunikuje s externí GNSS anténou, čímž je dataset doplněn o  geoprostorovou lokalizaci.

Ukázku zpracování lidarového skenu z mobilního zařízení přinášíme zde – výkop v ulici 28. pluku na Praze 10.


 

Je patrné, že vyspělé technologie pro sběr doplňujících foto-dat jsou snadno dostupné a pořizování a uchovávání  fotodokumentací staveb se může stát běžně uplatňovanou praxí.

 

Jaké jsou tedy cíle projektu?